Bảo hiểm y tế bắt buộc

Ngày tạo: 27/04/2015 - In Trang (Ctrl + P)

Thực hiện Luật Bảo hiểm y tế do Quốc hội ban hành ngày 14/11/2008, cùng những văn bản hướng dẫn của các đơn vị chủ quản, cơ quan thẩm quyền cấp trên, quy định  từ ngày 01/01/2010, HSSV thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế "BẮT BUỘC". HSSV khóa 2014 cần lưu ý các nội dung sau:

1- Về Bảo hiểm y tế: Có giá trị 12 tháng, từ 01/10/2014 đến 30/09/2015. Với mức phí theo quy định hiện hành.

2- Riêng HSSV thuộc hộ nghèo (hoặc cận nghèo): Nếu “chưa mua bảo hiểm ở địa phương”, có nhu cầu mua BHYT tại trường cần đính kèm “GIẤY XÁC NHẬN” của “Ban chỉ đạo GIẢM NGHÈO-TĂNG HỘ KHÁ” của QUẬN – HUYỆN” (Giấy xác nhận của Phường, Xã không được công nhận), hoặc bản sao công chứng sổ hộ nghèo (sổ hộ cận nghèo) sẽ đóng mức phí thấp hơn HSSV bình thường.

3- Trường hợp HSSV đã có Thẻ BHYT ở điạ phương còn giá trị ít nhất đến 31/12/2014 (2 ký tự đầu của mã thẻ không phải là “HS”): Cần phô tô lại Thẻ BHYT còn giá trị, nộp cho Lớp trưởng để chuyển giao nhà trường trước ngày 15/10/2014. Sẽ không còn thuộc đối tượng bắt buộc tham gia BHYT ở nhà trường nữa.

4- Khi bị bệnh thông thường: Cần vào đúng “Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu” được ghi ở mặt trước “Thẻ Bảo hiểm Y tế”, để khám và điều trị. Hãy xuất trình Thẻ này cùng với một trong các giấy tờ tuỳ thân có dán ảnh (CMND, Thẻ HSSV) sẽ được hưởng quyền lợi theo quy định của Luật BHYT và các Thông tư hướng dẫn thi hành.

5- Lúc bị bệnh “cấp cứu”: có thể vào bất cứ “bệnh viện” chuyên khoa nhà nước, sau đó mang đầy đủ các giấy tờ liên quan đến việc điều trị (Phiếu KCB, giấy nhập/xuất viện nếu có, giấy chứng nhận cấp cứu, sổ KCB, toa, hoá đơn,…) liên hệ bộ phận chế độ HSSV (thầy Tài thuộc Phòng Tổ chức-HC) hướng dẫn thủ tục nhận lại chi phí theo qui định.