Khoa đào tạo và Phòng chức năng.

 1. Phòng Công tác Chính trị-HSSV: Giáo dục chính trị tư tưởng SV; Quản lý SV, cấp các lọai giấy xác nhận, chứng nhận cho SV để hoãn NVQS, vay vốn ngân hàng chính sách, học bổng, tiếp nhận đơn xin tạm dừng học vì lý do cá nhân; tiếp phụ huynh SV kiểm tra tình hình học tập của SV; Thực hiện khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách, học bổng, đánh giá rèn luyện, phối hợp tổ chức hoạt động đời sống tinh thần và các hoạt động xã hội cho SV; Đảm bảo nề nếp, giữ gìn kỷ cương dạy và học... Địa chỉ: tầng trệt khu nhà E và tầng 5 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-12 và 24. Website: ctct.caothang.edu.vn
 2. Phòng Đào tạo: Xây dựng và quản lý Kế hoạch đào tạo năm học; lập thời khóa biểu các môn học lý thuyết; giám sát các hoạt động đảm bảo chất lượng; thực hiện các công tác xét điều kiện học tiếp, điều kiện tốt nghiệp và cấp các loại giấy tờ liên quan như Giấy vào lớp khi đủ điều kiện học tiếp, Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời...; cấp phát văn bằng, phiếu điểm; xây dựng kế hoạch và tổ chức cho SV đăng ký học trả nợ học phần (bằng hình thức học ghép, học kỳ phụ T7-CN, học kỳ phụ hè); tiếp nhận đơn xin chuyển điểm; Địa chi: tầng 1, Khu nhà E; điện thoại: 028. 38212360 (Số nội bộ 17); email: daotao@caothang.edu.vn; website: daotao.caothang.edu.vn; fanpage: fb.com/daotao.caothang.edu.vn
 3. Phòng Hành chính-Quản trị: Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, giải quyết các khiếu tố, kiến nghị có liên quan đến CB-GV-VC, công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ; Quản lý con dấu; Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, miễn giảm học phí, học bổng và các chế độ chính sách cho SV; Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, chăm sóc sức khoẻ, sơ cứu tai nạn đối với SV; Xét duyệt và quản lý SV ở ký túc xá; Quản lý công tác phục vụ, dịch vụ trong trường và ký túc xá, quản lý tài sản, an toàn phòng chống cháy nổ; Tiếp nhận thông tin của SV về tình trạng hư hỏng của hệ thống âm thanh, bàn ghế, máy chiếu...Địa chỉ: tầng trệt khu nhà E. Điện thoại: (028) 38213755/38215250. Website: hcqt.caothang.edu.vn
 4. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế: Lập kế hoạch đầu tư mua sắm trang thiết bị thực tập, cấp phát vật tư thực tập; quản lý, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế (các dự án phát triển nhà trường, liên thông đại học, kiểm định chất lượng đào tạo, hội thảo khoa học, tập huấn kỹ năng); lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ cho doanh nghiệp; kết nối – hợp tác doanh nghiệp, tìm kiếm giới thiệu chỗ thực tập, tham quan, việc làm cho SV; tổ chức đào tạo lại và đào tạo nâng cao cho doanh nghiệp; điều phối công tác 5S, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp... Địa chỉ: tầng 1 khu nhà E. Điện thoại: (028) 38212360-16. Website: khcn.caothang.edu.vn
 5. Phòng Tài chính-Kế toán: Quản lý tài chính kế toán theo qui định của nhà nước, quản lý thu chi tài chính...Địa chỉ: tầng 1 khu nhà E. Điện thoại: (028) 38212360-19. Website: tckt.caothang.edu.vn
 6. Khoa Cơ khí: Gồm các bộ môn: Cơ khí chế tạo, Cơ khí sửa chữa, Cơ điện tử. Địa chỉ: tầng 1 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-26. Website: ck.caothang.edu.vn
 7. Khoa Cơ khí động lực: Gồm các bộ môn: Kỹ thuật cơ sở, Kỹ thuật Ôtô. Địa chỉ: tầng 2 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-25. Website: ckdl.caothang.edu.vn
 8. Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh: Địa chỉ: tầng 4 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-22. Website: nhietlanh.caothang.edu.vn
 9. Khoa Công nghệ thông tin: Gồm các bộ môn: Công nghệ phầm mềm, Phần cứng & Mạng máy tính. Địa chỉ: tầng 7 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-33 và 14. Website: cntt.caothang.edu.vn
 10. Khoa Điện-Điện tử: Gồm các bộ môn: Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Điện tử truyền thông, Tự động hoá. Địa chỉ: tầng 3&6 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-21. Website: ddt.caothang.edu.vn
 11. Khoa Giáo dục đại cương: Gồm các bộ môn: Lý luận Chính trị-Quân sự-Thể dục, Văn hoá-Ngoại ngữ. Địa chỉ: tầng 2 khu nhà E. Điện thoại: (028) 38212360-15. Website: gddc.caothang.edu.vn
 12. Bộ môn Kinh tế: Địa chỉ: tầng 5 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-24. Website: kinhte.caothang.edu.vn
 13. VP Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên: Tập hợp thanh niên, khuyến khích và giúp đỡ Đoàn viên, SV học tập và rèn luyện; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sân chơi học thuật, nghiên cứu khoa học, phong trào tình nguyện, chương trình trang bị kỹ năng thực hành xã hội; tư vấn, hỗ trợ thông tin học bổng, nhà trọ, việc làm thêm. Địa chỉ: tầng 5 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-31. Website: doanhoi.caothang.edu.vn
 14. Thư viện: Phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập; Tổ chức, xây dựng nguồn lực thông tin khoa học phù hợp với các ngành nghề đào tạo của Trường; Lưu trữ, khai thác hiệu quả nguồn thông tin để phục vụ công tác đào tạo. Thư viện có diện tích 1.285m2, phòng vẽ, phòng đọc, phòng internet, wifi, bạn đọc có thể truy cập từ xa vào thư viện điện tử và kho CSDL. Thư viện hiện có hơn 13.000 nhan đề sách, hơn 56.000 cuốn, sách điện tử hơn 11.000 cuốn, luận văn luận án hơn 200 cuốn. Thư viện có các dịch vụ: mượn trả, tìm kiếm tài liệu theo yêu cầu,... Địa chỉ: tầng 3 khu nhà C. Điện thoại: (028) 38212360 - 29. Website: lib.caothang.edu.vn