Quy ước về mã đào tạo.

1. Mã bậc đào tạo

Bậc đào tạo

Mã chữ

Mã số

Cao đẳng (các nghề đào tạo)

CĐN

04

Cao đẳng (các ngành đào tạo)

03

2. Mã ngành/nghề

TT

Tên ngành/nghề

Mã ngành/nghề

Trực thuộc

khoa

Mã chữ

Mã Số

1

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

CK

01

Cơ khí

2

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

OTO

02

Cơ khí Động lực

3

Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử

Đ-ĐT

03

Điện-Điện tử

4

Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh

NL

04

Nhiệt lạnh

5

Công nghệ Thông tin

TH

06

Công nghệ thông tin

6

Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử

CĐT

07

Cơ khí

7

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

ĐTTT

08

Điện-Điện tử

8

Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động

09

Điện-Điện tử

9

Kế toán doanh nghiệp

KT

12

Bộ môn Kinh tế

10

Cơ khí Chế tạo (Cắt gọt Kim loại)

CGKL

61

Cơ khí

11

Cơ khí Sửa chữa (Nguội sửa chữa Máy công cụ)

SCCK

62

Cơ khí

12

Hàn

HAN

63

Cơ khí

13

Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa không khí (Điện lạnh)

KTML

64

Nhiệt lạnh

14

Bảo trì, Sửa chữa Ôtô (Công nghệ Ôtô)

CKOTO

65

Cơ khí Động lực

15

Điện công nghiệp

ĐCN

66

Điện-Điện tử

16

Điện tử công nghiệp

ĐTCN

67

Điện-Điện tử

17

Quản trị Mạng máy tính

QTM

68

Công nghệ thông tin

18

Kỹ thuật Sửa chữa, lắp ráp máy tính

SCLRMT

69

Công nghệ thông tin

3. Mã tên lớp học

[mã bậc(mã chữ)] [mã ngành(mã chữ)] [mã loại hình đào tạo (mã chữ)] [khoá học(hai số cuối của năm)] [ký tự phân biệt lớp]

Trong đó mã bậc (mã chữ) được đánh như ở mục 1, mã ngành (mã chữ) được đánh như ở mục 2, khoá học là 2 ký tự cuối của năm nhập học, ký tự phân biệt lớp là A,B,C,… Trong đó mã loại hình đào tạo nếu là CQ (chính quy) thì không đưa vào mã tên lớp học. Ví dụ: CĐNCGKL23A: bậc cao đẳng các nghề đào tạo, ngành Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại), loại hình đào tạo chính qui, nhập học năm 2023, lớp A.

4. Mã loại hình đào tạo

Loại hình đào tạo

Mã chữ

Mã số

Chính qui

CQ

1

5. Mã SV

[mã bậc(mã số)].[mã ngành(mã số)].[khoá(hai số cuối của năm)].[mã loại hình đào tạo(mã số)].[số thứ tự]

Ví dụ: Mã SV 04.61.23.1.168 chỉ một SV lớp Cao đẳng (các nghề đào tạo), ngành Cơ khí Chế tạo (Cắt gọt kim loại), nhập học khoá 2023, hệ chính quy và có số thứ tự là 168.