Chức năng-Nhiệm vụ Phòng Công tác Chính trị-HSSV

 

Phong.jpg

         Phòng Công tác Chính trị-HSSV có nhiệm vụ tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng, quản lý học sinh sinh viên; thực hiện các thủ tục khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách đối với người học; theo dõi, đánh giá rèn luyện, tổ chức đời sống vật chất, tinh thần và các hoạt động xã hội cho học sinh sinh viên; phối hợp và tổ chức cho học sinh sinh viên thi giỏi nghề, nghiên cứu khoa học, xét học bổng; kiểm tra công tác giảng dạy của giáo viên, đảm bảo nề nếp, giữ gìn kỷ cương dạy và học. Nhiều năm liền Phòng đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng bằng khen. 

Hiện nay, Phòng Công tác Chính trị-HSSV có đội ngũ cán bộ viên chức trẻ và rất năng động.

 * Văn phòng được đặt tại tầng trệt Khu nhà E (028.38212360 -12) và tầng 5 Khu nhà F (028.38212360-24). Email: ctct.hssv@caothang.edu.vn