Giới thiệu Sổ tay Sinh viên.

     Để hoàn thành tốt việc học tập và rèn luyện tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn từ Giảng viên, Giáo viên chủ nhiệm, các khoa, phòng chức năng và các tổ chức đoàn thể, mỗi Sinh viên (SV) cũng phải tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của SV; biết khai thác thông tin liên quan đến việc tổ chức học tập, rèn luyện một cách hiệu quả.

   Quyển “Sổ tay sinh viên” này là tài liệu hữu ích đối với mỗi SV trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trường, giúp các em có được những thông tin cần thiết nhất như: quy chế đào tạo, quy định công tác SV, nội quy học tập, thực tập; các chế độ, chính sách, học bổng, miễn giảm học phí, kế hoạch đào tạo các ngành/nghề và các quy định khác.

   Các cán bộ quản lý, Giáo viên chủ nhiệm, Giảng viên của trường có thể căn cứ vào tài liệu này để tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ SV học tập và rèn luyện tốt.

   Chúc các em luôn phát huy tốt truyền thống: “Đoàn kết - Yêu nước - Giỏi nghề”.

   Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp để quyển “Sổ tay sinh viên” ngày một hoàn thiện.

   

Bia.jpg