Thông báo v/v đảm bảo an ninh trật tự NH2023-2024

TP.Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng  8  năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Đảm bảo an ninh trật tự năm học 2023-2024

   Để đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và khu vực cổng trường, Giám hiệu chỉ đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và Giáo viên chủ nhiệm triển khai đến Sinh viên các nội dung sau:

1. Chấp hành nghiêm nội quy nhà trường:

  • Sinh viên thực hiện nghiêm nội quy học tập, thực tập; đến trường phải mặc đồng phục, có bảng tên, mang theo thẻ sinh viên đầy đủ.
  • Không tụ tập trước khu vực cổng trường gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.
  • Nâng cao tinh thần tự giác, tự bảo quản tài sản cá nhân, bảo vệ tài sản nhà trường; báo cáo ngay đến nhà trường (thông qua Phòng Công tác Chính trị-HSSV) khi phát hiện có người lạ vào trường hoặc thông tin trên internet và mạng xã hội… để lấy thông tin sinh viên, yêu cầu nộp tiền, mua bán.v.v…

2. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy:

  • Tuân thủ tuyệt đối nội quy về phòng chống cháy nổ.
  • Không hút thuốc lá trong khuôn viên trường.
  • Khuyến khích sinh viên sử dụng phương tiện công cộng (xe bus) khi đến trường.

3. Đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong trường:

  • Nghiêm cấm sinh viên tham gia, lôi kéo người khác tham gia, kích động tham gia, tụ tập đông người hoặc có hình thức phản đối trái quy định pháp luật, gây rối an ninh trật tự trong trường hoặc nơi công cộng.
  • Nghiêm cấm sinh viên thành lập, tham gia các tổ chức, tôn giáo và các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; các hoạt động mang danh nghĩa nhà trường hoặc các đoàn thể trong nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.
  • Các Lớp sinh viên, Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ/Đội/Nhóm và cá nhân Sinh viên khi tổ chức các hoạt động trong hoặc ngoài trường, khi được nhận hoặc tham gia vận động tài trợ, quyên góp, tặng phẩm, học bổng.v.v... phải khai báo và xin phép nhà trường (thông qua Phòng Công tác Chính trị-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường).

   Mọi thông tin của Các đơn vị trong và ngoài trường cần triển khai đến Sinh viên phải gửi đến Phòng Công tác Chính trị-HSSV để theo dõi. Thông tin cần thiết về công tác an ninh trật tự trong Sinh viên liên hệ số điện thoại: (028) 38212360-12.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Tống Thanh Nhân