Kế hoạch sử dụng phòng học lý thuyết

 

        Phòng Công tác Chính trị-HSSV xếp lịch phòng học lý thuyết theo kế hoạch đào tạo của nhà trường. Các lớp HSSV lưu ý chung khi sử dụng phòng học lý thuyết như sau:

        - Giảng viên và Lớp hssv cần liên hệ bố trí phòng học lý thuyết học bù, thi lại,… liên hệ Phòng Công tác Chính trị-HSSV (028.38212360-12)

        - Phòng học bị hư hỏng hệ thống máy chiếu, điện, loa, đèn, quạt… Giảng viên và Cán bộ lớp báo về Phòng Hành chính-Quản trị (028.38212360-13)

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Kế hoạch phòng học lý thuyết HK2-NH 2023-2024.xlsx 172.544 KB