Hội nghị HSSV học tập tốt-rèn luyện tốt HK1 NH2017-2018

     Sáng ngày 10/3/2018 tại hội trường A, Phòng CTCT-HSSV và Đoàn TN tổ chức hội nghị HSSV học tập tốt, rèn luyện tốt HK1, NH 2017-2018. Qua hội nghị, các em HSSV đã có những ý kiến đóng góp rất tích cực trong việc xây dựng môi trường học tập, rèn luyện tốt.

Một số hình ảnh buổi hội nghị

HN HSSV 10.3 (3).JPG

HN HSSV 10.3 (4).JPG

HN HSSV 10.3 (11).JPG

HN HSSV 10.3 (18).JPG

HN HSSV 10.3 (22).JPG

HN HSSV 10.3 (24).JPG

HN HSSV 10.3 (25).JPG

HN HSSV 10.3 (26).JPG

HN HSSV 10.3 (27).JPG

HN HSSV 10.3 (28).JPG

HN HSSV 10.3 (32).JPG

HN HSSV 10.3 (35).JPG

HN HSSV 10.3 (36).JPG

HN HSSV 10.3 (38).JPG

HN HSSV 10.3 (42).JPG

HN HSSV 10.3 (39).JPG

NTH