Thông báo v/v nhận tiền miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật HK2, NH2017-2018

THÔNG BÁO

Phát tiền miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2018  

          Theo thông báo v/v khuyến khích nữ sinh theo học các ngành kỹ thuật, nhà trường thông báo danh sách Nữ sinh kỹ thuật được miễn giảm kinh phí đào tạo học kỳ 2, năm học 2017-2018 (Danh sách kèm theo).

         Nữ sinh được miễn giảm liên hệ Phòng Tài chính-Kế toán (lầu 1 dãy nhà E) nhận tiền từ ngày 5/6/2018 đến hết ngày 15/6/2018. Khi đến nhận tiền, yêu cầu sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân và biên lai nộp kính phí đào tạo học kỳ 2, năm học 2017-2018.

           Trân trọng.

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Danh sách miễn giảm kinh phí đào tạo cho nữ sinh kỹ thuật HK2, NH 2017-2018 173.225 KB