Thông báo miễn giảm KPĐT cho nữ sinh kỹ thuật năm 2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2020

                       

THÔNG BÁO

V/v Miễn, giảm kinh phí đào tạo cho Nữ sinh kỹ thuật

 

            Kính gửi:       - Các Phòng, Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm

                                    - Các Lớp, Học sinh sinh viên

 

         Nhằm khuyến khích nữ sinh theo học các ngành, nghề kỹ thuật, nhà trường miễn, giảm kinh phí đào tạo (miễn giảm) cho nữ học sinh, sinh viên (HSSV) từ Học kỳ 2 năm học 2019-2020 như sau:

Bậc    đào tạo

Các ngành, nghề được giảm 50% kinh phí đào tạo

Các ngành, nghề được giảm 25% kinh phí đào tạo

Cao đẳng

(ngành đào tạo)

    - CNKT Cơ khí

    - CNKT Ôtô

    - CNKT Cơ điện tử

    - CNKT Nhiệt (Cơ điện lạnh)

    - CNKT Điện, Điện tử

    - CNKT Điều khiển và Tự động hóa

    - CNKT Điện tử, Truyền thông (Điện tử-Viễn thông)

Trung cấp

    - Cơ khí chế tạo

    - Bảo trì và Sửa chữa Thiết bị cơ khí

    - Cơ khí động lực (Cơ khí ôtô)

    - CNKT Nhiệt (Điện lạnh)

    - Điện công nghiệp và Dân dụng

    - Điện tử công nghiệp và Dân dụng

Cao đẳng

(nghề đào tạo)

    - Cơ khí chế tạo (Cắt gọt kim loại)

    - Sửa chữa cơ khí (Nguội sửa chữa máy công cụ)

    - Hàn

    - Bảo trì, sửa chữa ô tô (Công nghệ ô tô)

    - Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

    - Điện công nghiệp

    - Điện tử công nghiệp

    - Quản trị mạng máy tính

    - Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính.

 

         Mỗi học kỳ, sau khi hết thời hạn nộp kinh phí đào tạo, Phòng Tài chính-Kế toán lập danh sách nữ HSSV được miễn giảm và phối hợp với Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo đến nữ HSSV.

         Nữ HSSV được miễn giảm mang biên lai nộp tiền kinh phí đào tạo và thẻ sinh viên đến Phòng Tài chính-Kế toán nhận tiền. Trường hợp sau khi đã nhận tiền miễn giảm, nữ HSSV nghỉ học rút kinh phí đào tạo phải hoàn lại tiền đã được miễn giảm.

        Lưu ý: Không giải quyết miễn giảm đối với nữ HSSV nộp kinh phí trễ hạn.