Hướng dẫn HSSV liên hệ các Phòng-Khoa

          1. Sinh viên nộp kinh phí đào tạo tại các chi nhánh, phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam – Agribank hoặc điểm giao dịch Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam tại trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng theo hình thức “Bill Payment”.

          2. Giải quyết chế độ chính sách miễn giảm học phí, bảo hiểm, kết quả xét duyệt học bổng liên hệ thầy Trần Văn Tài – Phòng Hành chánh - Quản trị (Tầng trệt nhà E).

           3. Đóng dấu các loại giấy tờ liên hệ Phòng Hành chánh - Quản trị (Tầng trệt nhà E).

           4. Cấp văn bằng chứng chỉ, các loại giấy tờ như: phiếu điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận học hết chương trình liên hệ Phòng Đào tạo (Lầu I nhà E).

           5. Chứng bản sao văn bằng chứng chỉ; Cấp giấy chứng nhận cho HSSV đang học tại trường để: bổ túc hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, miễn lao động công ích, hưởng học bổng xã hội…; Ký xác nhận lý lịch, ký xác nhận làm thẻ xe buýt tháng, giấy giới thiệu xin việc làm và các vấn đề có liên quan đến HSSV liên hệ Phòng Công tác chính trị-HSSV (Lầu 5 nhà F, Phòng Giáo viên và CTCT-HSSV).

           6. Xin vào ở ký túc xá và ký xác nhận ra khỏi ký túc xá, báo hư hỏng có liên quan đến phòng học và khuôn viên trường như: bảng, bàn ghế học sinh và giáo viên, quạt, đèn. . . liên hệ Phòng Hành chánh - Quản trị (Tầng trệt nhà E).

            7. HSSV cần biết mọi hoạt động của nhà trường vào website: http://www.caothang.edu.vn

          * HSSV xin xác nhận các loại giấy tờ: Chứng bản sao văn bằng chứng chỉ; Giấy chứng nhận cho HSSV đang học tại trường để: bổ túc hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, hưởng học bổng xã hội …; Xác nhận lý lịch, ký xác nhận làm thẻ xe buýt tháng, giấy giới thiệu xin việc làm và các vấn đề có liên quan đến HSSV. Thực hiện các theo các bước sau:

          Bước 1: Khi đến xin các loại giấy tờ trên HSSV phải xuất trình thẻ sinh viên. Xuất trình biên lai thu học phí đã đóng trong học kỳ gần nhất và báo với cán bộ phụ trách nội dung mà mình cần xác nhận.

          Bước 2: Nhận biên nhận (tại phòng Photocopy) và điền đầy đủ các thông tin vào biên nhận, nộp lại biên nhận cho cán bộ phụ trách. Cán bộ phụ trách ghi ngày trả giấy chứng nhận vào biên nhận và trả lại biên nhận cho HSSV.

         Bước 3: Đúng ngày hẹn trong biên nhận HSSV đến nhận giấy chứng nhận của mình, khi đến nhận giấy chứng nhận HSSV phải xuất trình biên nhận.