Các khoa đào tạo-các phòng chức năng

 1. Phòng Công tác Chính trị-HSSV: Giáo dục chính trị tư tưởng HSSV; Quản lý HSSV, cấp các lọai giấy xác nhận, chứng nhận cho HSSV để hoãn NVQS, vay vốn ngân hàng chính sách, học bổng, tiếp nhận đơn xin tạm dừng học vì lý do cá nhân; tiếp phụ huynh HSSV kiểm tra tình hình học tập của HSSV; Thực hiện khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách, học bổng, đánh giá rèn luyện, phối hợp tổ chức hoạt động đời sống tinh thần và các hoạt động xã hội cho HSSV; Đảm bảo nề nếp, giữ gìn kỷ cương dạy và học... Địa chỉ: tầng trệt khu nhà E và tầng 5 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-12 và 24. Website: ctct.caothang.edu.vn
 2. Phòng Đào tạo: Thực hiện quản lý kế hoạch đào tạo, các hoạt động đảm bảo chất lượng. Tiếp nhận HSSV đăng ký xét lên lớp cùng khóa sau, xét lại điều kiện dự thi TN; xét lại điều kiện công nhận TN; nhận các loại bảng điểm học kỳ, năm học, khóa học; học trả nợ theo hình thức học kỳ phụ, học vào T7-CN; chuyển điểm; xác nhận kết quả học tập xin ngừng học vì lý do cá nhân; Nhận giấy chứng nhận TN tạm thời, bằng TN, bảng điểm TN, giấy vào lớp sau khi được xét đủ điều kiện học tiếp cùng khóa sau; Khiếu nại kết quả xét điều kiện học tiếp-thi TN-công nhận TN (riêng khiếu nại điểm học phần HSSV liên hệ Giảng viên giảng dạy học phần)...Địa chỉ: tầng 1 khu nhà E. Điện thoại: (028) 38212360-17.  Website: daotao.caothang.edu.vn
 3. Phòng Hành chính-Quản trị: Thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, giải quyết các khiếu tố, kiến nghị có liên quan đến CB-GV-VC, công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ; Quản lý con dấu; Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tai nạn, miễn giảm học phí, học bổng và các chế độ chính sách cho HSSV; Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học, chăm sóc sức khoẻ, sơ cứu tai nạn đối với HSSV; Xét duyệt vào và quản lý HSSV ở ký túc xá; Quản lý công tác phục vụ, dịch vụ trong trường và ký túc xá, quản lý tài sản, an toàn phòng chống cháy nổ; Tiếp nhận thông tin của HSSV về tình trạng hư hỏng của hệ thống âm thanh, bàn ghế, máy chiếu...Địa chỉ: tầng trệt khu nhà E. Điện thoại: (028) 38213755/38215250. Website: hcqt.caothang.edu.vn
 4. Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế: Quản lý, cấp phát vật tư, dụng cụ phục vụ đào tạo, quản lý và lập kết hoạch triển khai công tác khoa học công nghệ, công tác hợp tác quốc tế, tổ chức bồi dưỡng nâng bậc thợ, đào tạo lại, an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp tại xưởng... Địa chỉ: tầng 1 khu nhà E. Điện thoại: (028) 38212360-16. Website: khcn.caothang.edu.vn
 5. Phòng Tài chính-Kế toán: Quản lý tài chính kế toán theo qui định của nhà nước, quản lý thu chi tài chính...Địa chỉ: tầng 1 khu nhà E. Điện thoại: (028) 38212360-19. Website: tckt.caothang.edu.vn
 6. Khoa Cơ khí: Gồm các bộ môn: Chế tạo cơ khí, Sửa chữa cơ khí, Cơ điện tử. Địa chỉ: tầng 1 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-26. Website: ck.caothang.edu.vn
 7. Khoa Cơ khí động lực: Gồm các bộ môn: Kỹ thuật cơ sở, Kỹ thuật Ôtô. Địa chỉ: tầng 2 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-26. Website: ckdl.caothang.edu.vn
 8. Khoa Điện-Điện lạnh: Gồm các bộ môn: Điện công nghiệp, Tự động hoá, Điện lạnh. Địa chỉ: tầng 3&4 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-21 và 22. Website: ddl.caothang.edu.vn
 9. Bộ môn Kinh tế: Địa chỉ: tầng 5 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-24.  Website: kinhte.caothang.edu.vn
 10. Khoa Điện tử-Tin học: Gồm các bộ môn: Điện tử công nghiệp, Điện tử truyền thông, Tin học. Địa chỉ: tầng 6&7 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-33 và 14. Website: dtth.caothang.edu.vn
 11. Khoa Giáo dục đại cương: Gồm các bộ môn: Lý luân Chính trị-Quân sự-Thể dục, Văn hoá-Ngoại ngữ. Địa chỉ: tầng 2 khu nhà E. Điện thoại: (028) 38212360-15. Website: gddc.caothang.edu.vn
 12. Văn phòng Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên: Tập hợp thanh niên, khuyến khích và giúp đỡ Đoàn viên, HSSV học tập và rèn luyện; tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sân chơi học thuật, nghiên cứu khoa học, phong trào tình nguyện, chương trình trang bị kỹ năng thực hành xã hội; tư vấn, hỗ trợ Đoàn viên, HSSV về thông tin học bổng, nhà trọ, việc làm thêm. Địa chỉ: tầng 5 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-31. Website: doanhoi.caothang.edu.vn
 13. Thư viện: Có 13.000 nhan đề sách, gồm 53.000 cuốn, sách điện tử 11.000 cuốn, 1.500 đĩa CD-ROM, 100 tuyển tập báo cáo khoa học. Phần lớn tài liệu thuộc chuyên ngành kỹ thuật phục vụ quá trình học tập, giảng dạy và nghiên cứu. Tài liệu ngoại văn chiếm 20% kho sách. Thư viện có các dịch vụ tìm tin theo yêu cầu, văn phòng phẩm, các dụng cụ vẽ kỹ thuật...Địa chỉ: tầng 3 khu nhà C. Điện thoại: (028) 38212360-29.  Website: lib.caothang.edu.vn
 14. Trung tâm Ngoại ngữ: Ghi danh tại VP cổng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Điện thoại: (028) 38212360-32. Website: englishcenter.caothang.edu.vn
 15. Trung tâm Tin học: Địa chỉ: tầng 7 khu nhà F. Điện thoại: (028) 38212360-14. Website: ttth.caothang.edu.vn
 16. Trung tâm Đào tạo nghề ngắn hạn (nâng bậc thợ): Ghi danh tại VP cổng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Điện thoại: (028) 38212360-32.