Thông báo họp Cán bộ lớp Quý 1/2015

         Thực hiện chương trình công tác năm học, Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo mời các đ/c Cán bộ lớp, Cán bộ Đoàn họp triển khai hoạt động Quý II/2015 như sau:

         Nội dung: Triển khai nội dung công tác Quý II/2015; Nghe báo cáo chuyên đề “Tâm lý thanh niên và Nghệ thuật thuyết phục đám đông” của Báo cáo viên PGS. TS tâm lý Huỳnh Văn Sơn.

         Thành phần: Đ/c Lớp trưởng và Bí thư Chi đoàn các lớp Khối Cao đẳng, Trung cấp và Cao đẳng nghề các khóa 2012, 2013, 2014

         Thời gian dự họp: lúc 8 giờ 45 phút ngày 19/3/2015 (Thứ Năm)

         Địa điểm: tại Hội trường A.

 

Phòng CTCT-HSSV