Thông báo bổ sung hồ sơ nhập học khóa 2014

        Thực hiện Quy chế tuyển sinh năm 2014 ban hành kèm theo Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT, ngày 11/3/2014 của Bộ Báo dục và Đào tạo và Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT, ngày 22/1/2013 của liên Bộ Quốc phòng-Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ.

          Nay, Nhà trường thông báo đến học sinh, sinh viên khóa 2014 bậc Cao đẳng, Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp chính quy nhưng chưa nộp đủ hồ sơ (học bạ, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời/bằng tốt nghiệp THPT, Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Giấy xác nhận đăng ký văng mặt tại địa phương) phải hoàn tất thủ tục hồ sơ nhập học theo đúng quy định hiện hành.

       1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2015

       2. Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị-HSSV (tầng 5 nhà F)

      3. Tổ chức thực hiện:

       - Học sinh, sinh viên chưa nộp đầy đủ hồ sơ nhập học theo quy định phải nộp bổ sung một bản photocopy (có chứng thực hoặc mang theo bản chính để đối chiếu), riêng Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt tại địa phương phải nộp bản chính.

        - Phòng Công tác Chính trị-HSSV chịu trách nhiệm tiếp nhận để bổ sung vào hồ sơ học sinh sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Nhà trường.

       - Trưởng Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm, Ban Cán sự lớp chịu trách nhiệm thông báo đến học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc việc bổ sung hồ sơ còn thiếu theo đúng yêu cầu và thời gian nêu trên.

       Quá thời hạn trên, học sinh sinh viên không đến bổ sung hồ sơ nhập học theo thông báo, sẽ bị xử lý theo quy chế hiện hành.