Tăng cường công tác HSSV, ngăn ngừa diễn biến sự việc Hội thánh đức chúa trời

Ngày 3/5/2018, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp đã ban hành Công văn V/v tăng cường công tác HSSV, ngăn ngừa diễn biến sự việc Hội thánh đức chúa trời trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

(Nội dung file đính kèm)

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Công văn V/v tăng cường công tác HSSV.pdf 98.323 KB