Kết quả học bổng Cựu Học sinh Cao Thắng năm 2015

       Theo thông báo về việc xét chọn HSSV nhận học bổng Ban Liên lạc Cựu học sinh Cao Thắng năm học 2014-2015, có rất nhiều HSSV nộp hồ sơ học bổng cho Ban Thường vụ Đoàn trường. Sau khi Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Liên lạc Cựu học sinh họp xét, đã thống nhất duyệt danh sách 20 HSSV được nhận học bổng năm học 2014-2015, mỗi suất 3,0 triệu đồng (danh sách đính kèm).

       Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo mời các bạn HSSV có tên trong danh sách được duyệt nhận học bổng tập trung tại Phòng khách (tầng trệt Khu E) lúc 11giờ00 ngày 16/4/2015 (thứ Năm)  để được hướng dẫn thủ tục nhận học bổng.

      Lễ trao trao học bổng sẽ được tổ chức vào ngày Họp mặt Ban Liên lạc Cựu học sinh lúc 08 giờ 30 ngày 19/4/2015 (Chủ nhật) tại Hội trường A.

      HSSV được duyệt phải có mặt để nhận học bổng, các trường hợp vắng sẽ chuyển cho HSSV khác, khi tham dự phải mặc đồng phục trường, đầu tóc gọn, có bảng tên đầy đủ, đến đúng giờ.

      Thông báo này thay thư mời.