Kế hoạch sử dụng phòng học lý thuyết

         Phòng Công tác Chính trị-HSSV xếp lịch phòng học lý thuyết theo kế hoạch đào tạo của nhà trường. Các lớp HSSV lưu ý chung khi sử dụng phòng học lý thuyết như sau:

        - Giáo viên và Lớp hssv cần liên hệ bố trí phòng học lý thuyết học bù, thi lại,… liên hệ Phòng Công tác Chính trị-HSSV (08.38212360-12)

        - Phòng học bị hư hỏng hệ thống máy chiếu, điện, loa, đèn, quạt… giáo viên và hssv báo về Phòng Hành chính-Quản trị (08.38212360-13)

Tệp đính kèm
TT Tiêu đề Dung lượng
1 Lịch phòng học lý thuyết HK2 NH 2017-2018.xls 222.72 KB