Quy định về học phần anh văn PDF Print E-mail

Để nâng cao trình độ tiếng Anh cho HSSV thuộc các bậc đào tạo Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp, và Cao đẳng nghề của trường nhằm đáp ứng được yêu cầu trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và tăng khả năng cạnh tranh tìm việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp, trường qui định việc học tập môn Anh văn căn bản là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo chính khóa.

 HSSV bậc đào tạo Trung cấp CN, Cao đẳng nghề: Nộp chứng chỉ A sau khi kết thúc năm học thứ 1 để xét điều kiện học tiếp. Sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp: -Nộp chứng chỉ A Anh văn cuối năm 1 để được xét điều kiện học tiếp năm 2. Nộp chứng chỉ B sau khi kết thúc năm thứ 2 để được xét điều kiện học tiếp năm 3. Chứng chỉ B Anh văn là một trong những điều kiện để được công nhận tốt nghiệp. Sinh viên hệ Hoàn chỉnh Cao đẳng (Liên thông cao đẳng) khóa 2007: Nộp chứng chỉ A ở đầu khóa học; chứng chỉ B ở học kỳ cuối để xét điều kiện công nhận tốt nghiệp.

Attachments:
FileFile size
Download this file (Quy dinh ve hoc phan anh van can ban.doc)Quy dinh ve hoc phan anh van can ban.doc106 Kb
Last Updated on Saturday, 03 March 2012 03:07