Quy định về học Tin học

Ngày tạo: 27/04/2015 - In Trang (Ctrl + P)

      Tin học đại cương: Đây là môn học tại HK1 trong chương trình môn học của tất cả các ngành học thuộc các hệ đào tạo Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp, Trung cấp nghề của trường. Kết thúc năm nhất, HSSV phải có điểm trong môn học Tin học đại cương (Tin học A) đồng thời nộp chứng chỉ Tin học trình độ A cho nhà trường.

       Autocad (2D): Đây là môn học tại HK2 hoặc HK3 trong chương trình môn học của các ngành: Cơ khí, Ôtô, Tự động, Cơ điện tử, Nhiệt lạnh, Điện - Điện tử thuộc hệ đào tạo Cao đẳng, các ngành Cắt gọt kim loại, Sửa chữa cơ khí, Hàn, Ôtô, Điện công nghiệp thuộc hệ Cao đẳng nghề, các ngành  Chế tạo Cơ khí, Sửa chữa Cơ khí, Ôtô, Điện, Điện lạnh thuộc hệ Trung cấp. Kết thúc HK2 hoặc HK3, HSSV phải có điểm trong môn học AutoCAD (2D) đồng thời nộp chứng chỉ AutoCAD cho nhà trường.