Giới thiệu sổ tay HSSV

Ngày tạo: 10/04/2015 - In Trang (Ctrl + P)

        Để hoàn thành tốt việc học tập và rèn luyện tại Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, ngoài việc nhận được sự hướng dẫn từ giảng viên, giáo viên chủ nhiệm, các khoa, phòng chức năng và các tổ chức đoàn thể, mỗi Học sinh Sinh viên (HSSV) cũng phải tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của HSSV; biết khai thác thông tin liên quan đến việc tổ chức học tập, rèn luyện của mình một cách hiệu quả. Vì vậy cuốn sổ tay HSSV là tài liệu hữu ích đối với mỗi HSSV trong suốt quá trình học tập, rèn luyện tại trường. Sổ tay HSSV sẽ giúp cho HSSV có được những thông tin thiết thực nhất như: các quy định của nhà trường, quy chế đào tạo, công tác HSSV; các chế độ, chính sách, học bổng, miễn giảm học phí; hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho HSSV.

        Các cán bộ quản lý, Giáo viên chủ nhiệm, Giảng viên của Trường có thể căn cứ vào tài liệu này để tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ HSSV học tập và rèn luyện tốt.

        Chúc các em HSSV phát huy tốt truyền thống: “Đoàn kết - Yêu nước - Giỏi nghề”.

        Chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp để cuốn “Sổ tay Học sinh Sinh viên” ngày một hoàn thiện.