Thông báo v/v nộp bổ sung hồ sơ HSSV khóa 2015

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v nộp bổ sung hồ sơ HSSV khoá 2015

(Bậc Cao đẳng, Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp)

 

                  Kính gửi:    - Phòng, Khoa giáo viên

                                      - Giáo viên chủ nhiệm

                                      - Lớp HSSV khoá 2015

 

          Thực hiện quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo-Đào tạo và chỉ đạo của Giám hiệu về việc kiểm tra, đối chiếu hồ sơ nhập học. Đầu khoá học, tất cả HSSV đã nộp hồ sơ trong đó chỉ nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, nay Phòng CTCT-HSSV thông báo HSSV nộp bổ sung hồ sơ như sau:

         - Tất cả HSSV Bậc Cao đẳng, Cao đẳng nghề và Trung cấp chuyên nghiệp khoá 2015 nộp bổ sung 01 bản photo có chứng thực sao y bản chính BẰNG TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (bằng tốt nghiệp cấp 3).

          - Lớp trưởng thu và lập danh sách theo mẫu, nộp về Phòng CTCT-HSSV (lầu 5 khu F) từ ngày 09/5/2016 đến ngày 10/6/2016.

          * Lưu ý HSSV:

          - Nộp bản photo phải có chứng thực sao y bản chính, không nộp bản chính; nhà trường sẽ gọi từng HSSV đối chiếu bản chính sau.

          - Những trường hợp HSSV không nộp, Phòng CTCT-HSSV báo cáo Giám hiệu để xử lý theo quy định.

          Đề nghị Giáo viên quản lý, Giáo viên chủ nhiệm, Lớp trưởng thông báo, nhắc nhở HSSV thực hiện đúng thời gian qui định.

                                                                                                   PHÒNG CTCT-HSSV