Thông báo v/v HSSV hạn chế phương tiện cá nhân trong khuôn viên trường

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v HSSV hạn chế phương tiện cá nhân trong khuôn viên trường

Năm học 2017-2018

 

Hiện nay số lượng phương tiện cá nhân (xe đạp, xe máy) trong khuôn viên trường rất nhiều, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và nguy hiểm hơn là không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, thoát nạn khi có sự cố. Nhằm khắc phục tình trạng trên, Giám hiệu chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp sau:

1. Các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn, Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên, Giáo viên Chủ nhiệm và Giảng viên khẩn trương, tích cực tuyên truyền, vận động HSSV đến trường bằng phương tiện công cộng (xe bus), hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân (xe máy, xe đạp).

2. Các đơn vị cần thông báo đến HSSV trong tình trạng hiện nay, nếu cần thiết phải đảm bảo an toàn khuôn viên, nhà trường có thể buộc phải từ chối nhận xe của HSSV khi không còn chỗ để xe, HSSV phải tự thu xếp gửi xe ngoài trường.

3. Các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn, Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên, Giáo viên Chủ nhiệm, Giảng viên tổ chức triển khai nội dung thông báo này đến HSSV để thực hiện nghiêm túc.

                                                                                            KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Thành