Thông báo v/v Đảm bảo an ninh trật tự năm học 2017-2018

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và khu vực cổng trường năm học 2017-2018

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 69/KHLT-UBND-TH ngày 31/8/2015 giữa UBND Phường Bến Nghé và Giám hiệu các trường học trên địa bàn v/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trước khu vực cổng trường. Giám hiệu chỉ đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn, Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên và Giáo viên Chủ nhiệm triển khai đến Học sinh sinh viên (HSSV) các nội dung sau:

 1. Chấp hành nghiêm nội quy nhà trường:
 • HSSV thực hiện nghiêm nội quy học tập, thực tập; đến trường phải mặc đồng phục, mang theo thẻ sinh viên, có bảng tên đầy đủ. Phòng Công tác Chính trị-HSSV tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp HSSV vi phạm nội quy nhà trường.
 • HSSV không tụ tập trước các khu vực cổng trường gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến trật tự đô thị và vệ sinh môi trường. Phòng Hành chánh-Quản trị tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở để đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt tại các khu vực cổng trường.
 • HSSV nâng cao tinh thần tự giác, tự bảo quản tài sản cá nhân, bảo vệ tài sản nhà trường; báo cáo ngay đến nhà trường (thông qua Phòng Công tác Chính trị-HSSV) khi phát hiện có người lạ vào trường để lấy thông tin HSSV, yêu cầu HSSV nộp tiền, mua bán.v.v.. Mọi thông tin của các đơn vị trong và ngoài trường cần triển khai đến HSSV phải gửi đến Phòng Công tác Chính trị-HSSV để theo dõi.
 1. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy:
 • HSSV tuân thủ tuyệt đối nội quy về phòng chống cháy nổ.
 • Không hút thuốc lá trong trường.
 1. Tăng cường công tác an ninh, trật tự trong trường:
 • Nghiêm cấm HSSV tham gia, lôi kéo người khác tham gia, kích động tham gia, tụ tập đông người hoặc có hình thức phản đối trái quy định pháp luật, gây rối an ninh trật tự trong trường hoặc nơi công cộng.
 • Nghiêm cấm HSSV thành lập, tham gia các tổ chức, tôn giáo và các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; các hoạt động mang danh nghĩa nhà trường hoặc các đoàn thể trong nhà trường khi chưa được Hiệu trưởng cho phép.
 • Các Lớp HSSV, Chi đoàn, Chi hội, Câu lạc bộ/Đội/Nhóm.v.v...có hoạt động trong hoặc ngoài trường phải có kế hoạch đăng ký, xin phép nhà trường (thông qua Phòng Công tác Chính trị-HSSV, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường).
 • Các tổ chức Đoàn thể, tập thể HSSV và cá nhân HSSV khi được nhận hoặc tham gia vận động tài trợ, quyên góp, tài trợ, tặng phẩm, học bổng.v.v... phải khai báo và đăng ký với nhà trường (thông qua Phòng Công tác Chính trị-HSSV).

Các đơn vị Phòng, Khoa, Bộ môn, Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên, Giáo viên Chủ nhiệm triển khai nội dung thông báo này đến tất cả HSSV để thực hiện nghiêm túc.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Công Thành