Thông báo danh sách Sinh viên nhận học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật-HEEAP năm 2015

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO

Danh sách được duyệt học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật -HEEAP năm 2015

 

     Thực hiện chương trình Học bổng nữ sinh viên kỹ thuật-HEEAP 2015, Phòng Công tác Chính trị-HSSV thông báo danh sách sinh viên được duyệt và thủ tục nhận học bổng như sau:

     - Danh sách 12 sinh viên được duyệt nhận học bổng kèm theo. Mỗi suất học bổng là tiền mặt 6.500.000 đồng (sáu triệu năm trăm nghìn đồng).

     - Sinh viên tập trung tại trường (Phòng khách) lúc 13 giờ 30’ ngày 15/12/2015 để ký nhận tiền và được hướng dẫn tham dự chương trình lễ trao học bổng chính thức tại khách sạn New World lúc 12giờ 45’ ngày 18/12/2015.

     Đề nghị sinh viên tham dự đầy đủ, các trường hợp vắng mặt nhà trường đề nghị chuyển suất học bổng cho sinh viên khác.

     Trân trọng thông báo.

                 GIÁM HIỆU                             PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ-HSSV

                   (Đã duyệt)                                                  TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                  (Đã ký)

                                                                                        Nguyễn Hữu Dũng           

----------------------------------------------------------------------------------

DANH SÁCH ĐƯỢC DUYỆT HỌC BỔNG
NỮ SINH VIÊN KỸ THUẬT - HEEAP NĂM 2015

TT

Mã SV

Họ và Tên

Ngày sinh

Lớp

Ghi chú

1

309131007

Hoàng Thị Kim

Dung

25/12/1995

CÐ ĐKTĐ 13A

 

2

309141020

Trần Thị Ngọc

Dung

03/05/1996

CÐ ĐKTĐ 14A

 

3

303151683

Phạm Thị Thanh

Giang

11/05/1996

CÐ ĐĐT 15G

 

4

309131022

Nguyễn Thị Ngọc

Hồng

05/12/1995

CÐ ĐKTĐ 13A

 

5

308131107

Nguyễn Ngọc Như

Huỳnh

24/10/1995

CÐ ĐTTT 13B

 

6

308131125

Trần Thị Kim

Nhi

05/02/1995

CÐ ĐTTT 13B

 

7

308131126

Lê Thị

Nương

26/08/1993

CÐ ĐTTT 13B

 

8

303131069

Diệp Tư

Quân

30/10/1995

CĐ ĐĐT 13ĐTE

 

9

308141196

Lê Thị Ngọc

Thơ

10/01/1996

CÐ ĐTTT 14B

 

10

303151753

Hồ Mai Anh

Thư

09/03/1997

CÐ ĐĐT 15G

 

11

303131090

Mai Thị

Vàng

02/01/1995

CĐ ĐĐT 13ĐTE

 

12

307151228

Huỳnh Lê Như

Ý

12/06/1997

CÐ CĐT 15B