Quy định về học phần Anh văn căn bản

          Để nâng cao trình độ tiếng Anh cho HSSV thuộc các bậc đào tạo Cao đẳng, Cao đẳng liên thông, Trung cấp chuyên nghiệp, và Cao đẳng nghề của trường đáp ứng được yêu cầu trong học tập, nghiên cứu tài liệu nước ngoài và cơ hội tìm việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp, trường qui định việc học tập môn Anh văn căn bản - môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo chính khóa, tại trường như sau:

         Chương trình môn học anh văn căn bản (AVCB) bao gồm 3 học phần, học phần A1, A2, và A3. Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị từ 3 học phần AVCB này, người học có đủ khả năng để dự thi lấy chứng chỉ tiếng anh trình độ A, B tại trường. HSSV bắt buộc phải dự một buổi kiểm tra trình độ tiếng Anh vào đầu khóa học để được xếp lớp các học phần AVCB.

         Học phần anh văn căn bản A1, A2: hai học phần này được tính vào khối lượng học tập của học kỳ 1 và học kỳ 2 của năm thứ nhất, mỗi học phần có thời lượng 5 đơn vị học trình (ĐVHT). HSSV có thể học các học phần A1, A2 vào các buổi tối trong tuần, hoặc sáng, chiều chủ nhật (đối với các lớp liên thông). HSSV phải nộp học phí các học phần A1, A2 theo mức học phí của các lớp anh văn buổi tối.

        Học phần anh văn căn bản A3: đây là học phần được phân bổ vào thời khóa biểu học kỳ 3 của chương trình chính khóa. Học phần A3 có thời lượng 5 ĐVHT..