Danh sách các đơn vị tuyển dụng HSSV tốt nghiệp

   Nhằm lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của Quý cơ quan/doanh nghiệp về chất lượng HSSV tốt nghiệp của trường đang công tác tại Quý cơ quan/doanh nghiệp. Quý cơ quan/doanh nghiệp vui lòng trả lời phiếu khảo sát tại địa chỉ website: http://eSurv.org?u=danhgiaHSSV Những ý kiến phản hồi này sẽ góp phần rất quan trọng giúp nhà trường không ngừng nâng cao hiệu quả đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực có chất lượng hơn cho Quý đơn vị.